NWIPB OpenIR
Richness of plant communities plays a larger role than climate in determining responses of species richness to climate change
Wang, Qi; Zhang, Zhenhua; Du, Rui; Wang, Shiping; Duan, Jichuang; Iler, Amy Marie; Piao, Shilong; Luo, Caiyun; Jiang, Lili; Lv, Wangwang; Zhang, Lirong; Meng, Fandong;