NWIPB OpenIR

浏览/检索结果: 共390条,第1-20条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Simvastatin and Bezafibrate ameliorate Emotional disorder Induced by High fat diet in C57BL/6 mice 期刊论文
SCIENTIFIC REPORTS, 2017, 卷号: 7
作者:  Wang, Hui;  Zhou, Jia;  Liu, Qiong Zhen;  Wang, Lu Lu;  Shang, Jing
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2018/07/25
Role of seed bank in establishment of single and mixed-sowing artificial grasslands of Tibetan Plateau 期刊论文
POLISH JOURNAL OF ECOLOGY, 2017, 卷号: 65, 期号: 4, 页码: 334-344
作者:  Ma, Zhen;  Zhang, Chunhui;  Zhou, Hua-Kun;  Yao, Bu-Qing;  Zhao, Xin-Quan
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/07/25
Artificial Grassland  Mixed-sowing  Qinghai-tibetan Plateau  Single-sowing  Soil Seed Bank  Species Richness  
Identification of cancer prognosis-associated functional modules using differential co-expression networks 期刊论文
ONCOTARGET, 2017, 卷号: 8, 期号: 68, 页码: 112928-112941
作者:  Yu, Wenshuai;  Zhao, Shengjie;  Wang, Yongcui;  Zhao, Brian Nlong;  Zhao, Weiling;  Zhou, Xiaobo
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2018/07/25
Co-expression Network  Prognosis  Ho-gsvd  Gene Module  Cancer  
Molecular structural properties of extracted gelatin from Yak skin as analysed based on molecular weight 期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD PROPERTIES, 2017, 卷号: 20, 页码: S543-S555
作者:  Xu, Mengqi;  Wei, Lixin;  Xiao, Yuancan;  Bi, Hongtao;  Yang, Hongxia;  Du, Yuzhi
收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/07/25
Antioxidant  Gelatin  Physicochemical And Functional Properties  Thermotolerance  Yak Skin  
CASCIRE surveillance network and work on avian influenza viruses 期刊论文
SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES, 2017, 卷号: 60, 期号: 12, 页码: 1386-1391
作者:  Bi, Yuhai;  Shi, Weifeng;  Chen, Jianjun;  Chen, Quanjiao;  Ma, Zhenghai;  Wong, Gary;  Tian, Wenxia;  Yin, Renfu;  Fu, Guanghua;  Yang, Yongchun;  Liu, William J.;  Quan, Chuansong;  Wang, Qianli;  He, Shenghu;  Li, Xiangdong;  Xia, Qianfeng;  Wang, Lixin;  Pan, Zhaohui;  Li, Laixing;  Li, Hong;  Xu, Wen;  Luo, Ying;  Zeng, Hui;  Dai, Lianpan;  Xiao, Haixia;  Sharshov, Kirill;  Shestopalov, Alexander;  Shi, Yi;  Yan, Jinghua;  Li, Xuebing;  Liu, Yingxia;  Lei, Fumin;  Liu, Wenjun;  Gao, George F.
收藏  |  浏览/下载:25/0  |  提交时间:2018/07/25
PtoMYB170 positively regulates lignin deposition during wood formation in poplar and confers drought tolerance in transgenic Arabidopsis 期刊论文
TREE PHYSIOLOGY, 2017, 卷号: 37, 期号: 12, 页码: 1713-1726
作者:  Xu, Changzheng;  Fu, Xiaokang;  Liu, Rui;  Guo, Li;  Ran, Lingyu;  Li, Chaofeng;  Tian, Qiaoyan;  Jiao, Bo;  Wang, Bangjun;  Luo, Keming
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2018/07/25
Drought Tolerance  Myb Transcription Factor  Populus Tomentosa  Stomatal Aperture  Wood Formation  
DYNAMIC DISTRIBUTION OF CALCIUM IN THE STIGMA AND STYLE OF LILY AFTER POLLINATION 期刊论文
PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, 2017, 卷号: 49, 期号: 6, 页码: 2419-2427
作者:  Tang, Nan;  Yan, Jinyan;  Li, Yi;  Tang, Daocheng
收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2018/07/25
Lilium  Pumilum  Calcium  Potassium Pyroantimonate  Stigma  Style  Lily  
Chemical Composition of Essentials Oils of Artemisia frigida Willd. (Asteraceae) Grown in the North and Central Asia 期刊论文
JOURNAL OF ESSENTIAL OIL BEARING PLANTS, 2017, 卷号: 20, 期号: 4, 页码: 915-926
作者:  Zhigzhitzhapova, Svetlana V.;  Randalova, Tuyana E.;  Radnaeva, Larisa D.;  Dylenova, Elena P.;  Chen, Shilong;  Zhang, Faqi
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/07/25
Artemisia Frigida  Essential Oils  North And Central Asia  
AetMYC1, the Candidate Gene Controlling the Red Coleoptile Trait in Aegilops tauschii Coss. Accession As77 期刊论文
MOLECULES, 2017, 卷号: 22, 期号: 12
作者:  Cao, Dong;  Ye, Guangji;  Zong, Yuan;  Zhang, Bo;  Chen, Wenjie;  Liu, Baolong;  Zhang, Huaigang
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2018/07/25
Ae  Tauschii  Coleoptile  Anthocyanin Biosynthesis  Bhlh Transcription Factor  Myb Transcription Factor  
Safety investigation on total steroid saponins extracts from Dioscorea zingiberensis CH Wright: Sub-acute and chronic toxicity studies on dogs 期刊论文
REGULATORY TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY, 2017, 卷号: 91, 页码: 58-67
作者:  Zhang, Xinxin;  Jin, Ming;  Tadesse, Nigatu;  Xian, Liang;  Zhang, Hui;  Wang, Sicen;  Dang, Jun;  Zhang, Yan;  Guo, Zengjun;  Ito, Yoichiro
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2018/07/25
Dioscorea Zingiberensis Ch Wright  Steroid Saponins  Sub-acute Toxicity  Chronic Toxicity  
Trace anti-inflammatory beta-carboline alkaloid identified in Arenaria kansuensis by two-dimensional chromatography coupled with UniElut C18AEX based solid-phase extraction re-enrichment technology 期刊论文
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B-ANALYTICAL TECHNOLOGIES IN THE BIOMEDICAL AND LIFE SCIENCES, 2017, 卷号: 1068, 页码: 282-288
作者:  Cui, Yulei;  Shen, Na;  Wang, Shuo;  Mei, Lijuan;  Liu, Zenggen;  Dang, Jun;  Tao, Yanduo
收藏  |  浏览/下载:25/0  |  提交时间:2018/07/25
Unielut C18aex Spe  Arenaria Kansuensis  Two-dimensional Chromatography  Trace Re-enrichment  Beta-carboline Alkaloids  
A highly water-soluble, sensitive, coumarin-based fluorescent probe for detecting thiols, and its application in bioimaging 期刊论文
NEW JOURNAL OF CHEMISTRY, 2017, 卷号: 41, 期号: 24, 页码: 15277-15282
作者:  Guo, Lan;  Yang, Daoshan;  Xia, Lian;  Qu, Fei;  Dou, Yanan;  Qu, Fengli;  Kong, Rongmei;  You, Jinmao
收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2018/07/25
Antimicrobial peptides sourced from post-butter processing waste yak milk protein hydrolysates 期刊论文
AMB EXPRESS, 2017, 卷号: 7
作者:  Pei, Jinjin;  Jiang, Hai;  Li, Xinsheng;  Jin, Wengang;  Tao, Yanduo
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/07/25
Antimicrobial Peptides  Yak Milk  Hydrolysates  Isolation  
Phosphorus does not alleviate the negative effect of nitrogen enrichment on legume performance in an alpine grassland 期刊论文
JOURNAL OF PLANT ECOLOGY, 2017, 卷号: 10, 期号: 5, 页码: 822-830
作者:  Ren, Fei;  Song, Weimin;  Chen, Litong;  Mi, Zhaorong;  Zhang, Zhenhua;  Zhu, Wenyan;  Zhou, Huakun;  Cao, Guangmin;  He, Jin-Sheng
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2018/07/25
Tibetan Plateau  Nutrient Addition  Soil-nutrient Interactions  Legume Productivity  Species Richness  
Recent advances and applications of polydopamine-derived adsorbents for sample pretreatment 期刊论文
TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY, 2017, 卷号: 97, 页码: 1-14
作者:  Che, Dandan;  Cheng, Jie;  Ji, Zhongyin;  Zhang, Shijuan;  Li, Guoliang;  Sun, Zhiwei;  You, Jinmao
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2018/07/25
Polydopamine (Pda)  Sorption-based Extraction  Adsorbents  Sample Pretreatment  Solid-phase Extraction (Spe)  Solid-phase Microextraction (Spme)  Stir Bar Sorptive Extraction (Sbse)  Magnetic Solid-phase Extraction (Mspe)  
Effects of long-term experimental warming on plant community properties and soil microbial community composition in an alpine meadow 期刊论文
ISRAEL JOURNAL OF ECOLOGY & EVOLUTION, 2017, 卷号: 63, 期号: 1, 页码: 85-96
作者:  Wang, Changting;  Wang, Genxu;  Wang, Yong;  Zi, Hongbiao;  Lerdau, Manuel;  Liu, Wei
收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/07/25
Aboveground Biomass  Alpine Meadow  Phospholipid Fatty Acids (Plfas)  Plant Functional Group  Experimental Warming  
Elevational diversity gradients of Tibetan loaches: The relative roles of ecological and evolutionary processes 期刊论文
ECOLOGY AND EVOLUTION, 2017, 卷号: 7, 期号: 23, 页码: 9970-9977
作者:  Feng, Chenguang;  Wu, Yongjie;  Tian, Fei;  Tong, Chao;  Tang, Yongtao;  Zhang, Renyi;  Li, Guogang;  Zhao, Kai
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2018/07/25
Biogeography  Elevational Gradients  Evolution  Species Richness  Tibetan Plateau  Triplophysa  
Genomic signature of highland adaptation in fish: a case study in Tibetan Schizothoracinae species 期刊论文
BMC GENOMICS, 2017, 卷号: 18
作者:  Tong, Chao;  Tian, Fei;  Zhao, Kai
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2018/07/25
Comparative Genomics  Schizothoracinae  Highland Adaptation  Positive Selection  Innate Immunity  
Molecular Basis of Overdominance at a Flower Color Locus 期刊论文
G3-GENES GENOMES GENETICS, 2017, 卷号: 7, 期号: 12, 页码: 3947-3954
作者:  LaFountain, Amy M.;  Chen, Wenjie;  Sun, Wei;  Chen, Shilin;  Frank, Harry A.;  Ding, Baoqing;  Yuan, Yao-Wu
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2018/07/25
Heterosis  Mimulus  Flavone Synthase  Antagonistic Pleiotropy  Anthocyanins  
Deep learning of the splicing (epi) genetic code reveals a novel candidate mechanism linking histone modifications to ESC fate decision 期刊论文
NUCLEIC ACIDS RESEARCH, 2017, 卷号: 45, 期号: 21, 页码: 12100-12112
作者:  Xu, Yungang;  Wang, Yongcui;  Luo, Jiesi;  Zhao, Weiling;  Zhou, Xiaobo
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/07/25