NWIPB OpenIR

Browse/Search Results:  1-20 of 51409 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Nonlinear responses of temperature sensitivities of community phenophases to warming and cooling events are mirroring plant functional diversity 期刊论文
AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY, 2018
Meng, Fandong; Ji Suonan; Zhang, Zhenhua; Wang, Shiping; Duan, Jichuang; Wang, Qi; Li, Bowen; Luo, Caiyun; Jiang, Lili; Zhang, Lirong; Liu, Peipei; Renzeng, Wangmu; Lv, Wangwang; Wang, Zhezhen; Tsechoe, Dorji; Du, Mingyuan
Favorite  |  View/Download:31/0  |  Submit date:2019/08/09
Westwards and northwards dispersal of Triosteum himalayanum (Caprifoliaceae) from the Hengduan Mountains region based on chloroplast DNA phylogeography 期刊论文
PEERJ, 2018
Liu, Hai-rui; Gao, Qing-bo; Zhang, Fa-qi; Khan, Gulzar; Chen, Shi-long
Favorite  |  View/Download:20/0  |  Submit date:2019/08/09
Uncertainty in simulating regional gross primary productivity from satellite based models over northern China grassland 期刊论文
ECOLOGICAL INDICATORS, 2018
Jia, Wenxiao; Liu, Min; Wang, Duoduo; He, Honglin; Shi, Peili; Li, Yingnian; Wang, Yanfen
Favorite  |  View/Download:33/0  |  Submit date:2019/08/09
New fluorescent labeling reagent Benzimidazo[2,1-b]quinazoline-12 (6H) -one-5-ethylimidazole ester and its application in the analysis of endocrine disrupting compounds in milk by high performance liquid chromatography with fluorescence detection 期刊论文
MICROCHEMICAL JOURNAL, 2018
Liu, Jiamin; You, Jinmao; Zhang, Shijuan; Song, Cuihua; Ji, Zhongyin; Zhuang, Jianlin; Yu, Yanxin
Favorite  |  View/Download:23/0  |  Submit date:2019/08/09
Natural Sugar: A Green Assistance To Efficiently Exfoliate Inorganic Layered Nanomaterials 期刊论文
INORGANIC CHEMISTRY, 2018
Chen, Kai; Zhang, Wentao; Pan, Xinjie; Huang, Lunjie; Wang, Jing; Yang, Qingfeng; Hu, Na; Suo, Yourui; Zhang, Daohong; Wang, Jianlong
Favorite  |  View/Download:21/0  |  Submit date:2019/08/09
Stick insect in Burmese amber reveals an early evolution of lateral lamellae in the Mesozoic 期刊论文
PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY B-BIOLOGICAL SCIENCES, 2018
Chen, Sha; Yin, Xiangchu; Lin, Xiaodan; Shih, Chungkun; Zhang, Runzhi; Gao, Taiping; Ren, Dong
Favorite  |  View/Download:21/0  |  Submit date:2019/08/09
An antioxidant alpha-glucan from Cladina rangiferina (L) Nyl. and its protective effect on alveolar epithelial cells from Pb2+-induced oxidative damage 期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES, 2018
Huang, Xiaojuan; Ma, Jianbin; Wei, Lixin; Song, Jiayin; Li, Cen; Yang, Hongxia; Du, Yuzhi; Gao, Tingting; Bi, Hongtao
Favorite  |  View/Download:18/0  |  Submit date:2019/08/09
Methods to treat the industrial wastewater in diosgenin enterprises produced from Diosorea zingiberensis C. H. Wright 期刊论文
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 2018
Zhang, Xinxin; Jin, Ming; Tadesse, Nigatu; Zhan, Guanqun; Zhang, Hui; Dang, Jun; Wang, Sicen; Guo, Zengjun; Ito, Yoichiro
Favorite  |  View/Download:15/0  |  Submit date:2019/08/09
Efficient Separation of Four Antibacterial Diterpenes from the Roots of Salvia Prattii Using Non-Aqueous Hydrophilic Solid-Phase Extraction Followed by Preparative High-Performance Liquid Chromatography 期刊论文
MOLECULES, 2018
Dang, Jun; Cui, Yulei; Pei, Jinjin; Yue, Huilan; Liu, Zenggen; Wang, Weidong; Jiao, Lijin; Mei, Lijuan; Wang, Qilan; Tao, Yanduo; Shao, Yun
Favorite  |  View/Download:14/0  |  Submit date:2019/08/09
Early-spring soil warming partially offsets the enhancement of alpine grassland aboveground productivity induced by warmer growing seasons on the Qinghai-Tibetan Plateau 期刊论文
PLANT AND SOIL, 2018
Guo, Liang; Chen, Ji; Luedeling, Eike; He, Jin-Sheng; Cheng, Jimin; Wen, Zhongming; Peng, Changhui
Favorite  |  View/Download:16/0  |  Submit date:2019/08/09
miR-487b-3p Suppresses the Proliferation and Differentiation of Myoblasts by Targeting IRS1 in Skeletal Muscle Myogenesis 期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES, 2018
Wang, Jian; Tan, Jiaoyan; Qi, Qi; Yang, Lingzhi; Wang, Yanhong; Zhang, Chunlei; Hu, Linyong; Chen, Hong; Fang, Xingtang
Favorite  |  View/Download:1/0  |  Submit date:2019/08/09
A new estimation of China's net ecosystem productivity based on eddy covariance measurements and a model tree ensemble approach 期刊论文
AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY, 2018
Yao, Yitong; Li, Zhijian; Wang, Tao; Chen, Anping; Wang, Xuhui; Du, Mingyuan; Jia, Gensuo; Li, Yingnian; Li, Hongqin; Luo, Weijun; Ma, Yaoming; Tang, Yanhong; Wang, Huimin; Wu, Zhixiang; Yan, Junhua; Zhang, Xianzhou; Zhang, Yiping; Zhang, Yu; Zhou, Guangsheng; Piao, Shilong
Favorite  |  View/Download:2/0  |  Submit date:2019/08/09
The Complete Plastome Sequences of Seven Species in Gentiana sect. Kudoa (Gentianaceae): Insights Into Plastid Gene Loss and Molecular Evolution 期刊论文
FRONTIERS IN PLANT SCIENCE, 2018
Sun, Shan-Shan; Fu, Peng-Cheng; Zhou, Xiao-Jun; Cheng, Yan-Wei; Zhang, Fa-Qi; Chen, Shi-Long; Gao, Qing-Bo
Favorite  |  View/Download:1/0  |  Submit date:2019/08/09
The Complete Chloroplast Genomes of Two Lancea Species with Comparative Analysis 期刊论文
MOLECULES, 2018
Chi, Xiaofeng; Wang, Jiuli; Gao, Qingbo; Zhang, Faqi; Chen, Shilong
Favorite  |  View/Download:2/0  |  Submit date:2019/08/09
Direct synthesis of beta-ketophosphine oxides via copper-catalyzed difunctionalization of alkenes with H-phosphine oxides and dioxygen 期刊论文
TETRAHEDRON LETTERS, 2018
Nan, Guangming; Yue, Huilan
Favorite  |  View/Download:1/0  |  Submit date:2019/08/09
Quaternary ammonium-functionalized MCM-48 mesoporous silica as a sorbent for the dispersive solid-phase extraction of endocrine disrupting compounds in water 期刊论文
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A, 2018
Zhang, Shijuan; Lu, Fengli; Ma, Xiaoyun; Yue, Mingbo; Li, Yanxin; Liu, Jiammin; You, Jinmao
Favorite  |  View/Download:1/0  |  Submit date:2019/08/09
An improved clenbuterol detection by immunochromatographic assay with bacteria@Au composite as signal amplifier 期刊论文
FOOD CHEMISTRY, 2018
Huang, Qiong; Bu, Tong; Zhang, Wentao; Yan, Lingzhi; Zhang, Mengyue; Yang, Qingfeng; Huang, Lunjie; Yang, Baowei; Hu, Na; Suo, Yourui; Wang, Jianlong; Zhang, Daohong
Favorite  |  View/Download:1/0  |  Submit date:2019/08/09
UV-B Radiation Induces Root Bending Through the Flavonoid-Mediated Auxin Pathway in Arabidopsis 期刊论文
FRONTIERS IN PLANT SCIENCE, 2018
Wan, Jinpeng; Zhang, Ping; Wang, Ruling; Sun, Liangliang; Wang, Wenying; Zhou, Huakun; Xu, Jin
Favorite  |  View/Download:1/0  |  Submit date:2019/08/09
Genetic differentiation of the oriental rat flea, Xenopsylla cheopis, from two sympatric host species 期刊论文
PARASITES & VECTORS, 2018
Zhao, Fang; Zhang, Tongzuo; Su, Jianping; Huang, Zuhao; Wu, Aiguo; Lin, Gonghua
Favorite  |  View/Download:2/0  |  Submit date:2019/08/09
Enhanced visible-light-driven photocatalytic sterilization of tungsten trioxide by surface-engineering oxygen vacancy and carbon matrix 期刊论文
CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 2018
Wang, Rong; Zhang, Wentao; Zhu, Wenxin; Yan, Lingzhi; Li, Sihang; Chen, Kai; Hu, Na; Suo, Yourui; Wang, Jianlong
Favorite  |  View/Download:2/0  |  Submit date:2019/08/09