NWIPB OpenIR

浏览/检索结果: 共11条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Plant diversity enhances productivity and soil carbon storage 期刊论文
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA, 2018, 卷号: 115, 期号: 16, 页码: 4027-4032
作者:  Chen, Shiping;  Wang, Wantong;  Xu, Wenting;  Wang, Yang;  Wan, Hongwei;  Chen, Dima;  Tang, Zhiyao;  Tang, Xuli;  Zhou, Guoyi;  Xie, Zongqiang;  Zhou, Daowei;  Shangguan, Zhouping;  Huang, Jianhui;  He, Jin-Sheng;  Wang, Yanfen;  Sheng, Jiandong;  Tang, Lisong;  Li, Xinrong;  Dong, Ming;  Wu, Yan;  Wang, Qiufeng;  Wang, Zhiheng;  Wu, Jianguo;  Chapin, F. Stuart, III;  Bai, Yongfei
收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2018/07/25
Soil Carbon Storage  Species Richness  Aboveground Net Primary Productivity  Belowground Biomass  Human Disturbance  
Early-spring soil warming partially offsets the enhancement of alpine grassland aboveground productivity induced by warmer growing seasons on the Qinghai-Tibetan Plateau 期刊论文
PLANT AND SOIL, 2018, 卷号: 425, 期号: 1-2, 页码: 177-188
作者:  Guo, Liang;  Chen, Ji;  Luedeling, Eike;  He, Jin-Sheng;  Cheng, Jimin;  Wen, Zhongming;  Peng, Changhui
收藏  |  浏览/下载:22/0  |  提交时间:2018/12/05
Aboveground Net Primary Productivity (Anpp)  Alpine Grassland  Climate Warming  Qinghai-tibetan Plateau  Soil Temperature  
Linkages of plant stoichiometry to ecosystem production and carbon fluxes with increasing nitrogen inputs in an alpine steppe 期刊论文
GLOBAL CHANGE BIOLOGY, 2017, 卷号: 23, 期号: 12, 页码: 5249-5259
作者:  Peng, Yunfeng;  Li, Fei;  Zhou, Guoying;  Fang, Kai;  Zhang, Dianye;  Li, Changbin;  Yang, Guibiao;  Wang, Guanqin;  Wang, Jun;  Yang, Yuanhe
收藏  |  浏览/下载:111/0  |  提交时间:2018/01/02
Carbon (c) Cycle  Ecosystem Respiration  Gross Ecosystem Productivity  Net Ecosystem Carbon Exchange  Nitrogen Addition  Nitrogen:Phosphorous (n:p) Ratio  N-p Imbalance  
三江源地区高寒灌丛生物量空间分布格局 期刊论文
应用与环境生物学报, 2016, 期号: 4, 页码: 538-545
作者:  聂秀青;  杨路存;  李长斌;  周国英
浏览  |  Adobe PDF(2189Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:62/24  |  提交时间:2016/12/20
三江源地区  高寒灌丛  生物量分配关系  气候因子  
Long term prevention of disturbance induces the collapse of a dominant species without altering ecosystem function 期刊论文
SCIENTIFIC REPORTS, 2015, 卷号: 5, 期号: 1, 页码: 1
作者:  Yu, Qiang;  Wu, Honghui;  Wang, Zhengwen;  Flynn, Dan F. B.;  Yang, Hao;  Lu, Fumei;  Smith, Melinda;  Han, Xingguo
浏览  |  Adobe PDF(981Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:37/8  |  提交时间:2015/12/17
Grassland productivity limited by multiple nutrients 期刊论文
NATURE PLANTS, 2015, 卷号: 1, 期号: 7
作者:  Fay, Philip A.;  Prober, Suzanne M.;  Harpole, W. Stanley;  Knops, Johannes M. H.;  Bakker, Jonathan D.;  Borer, Elizabeth T.;  Lind, Eric M.;  MacDougall, Andrew S.;  Seabloom, Eric W.;  Wragg, Peter D.;  Adler, Peter B.;  Blumenthal, Dana M.;  Buckley, YvonneM.;  Chu, Chengjin;  Cleland, Elsa E.;  Collins, Scott L.;  Davies, Kendi F.;  Du, Guozhen;  Feng, Xiaohui;  Firn, Jennifer;  Gruner, Daniel S.;  Hagenah, Nicole;  Hautier, Yann;  Heckman, Robert W.;  Jin, Virginia L.;  Kirkman, Kevin P.;  Klein, Julia;  Ladwig, Laura M.;  Li, Qi;  McCulley, Rebecca L.;  Melbourne, Brett A.;  Mitchell, Charles E.;  Moore, Joslin L.;  Morgan, John W.;  Risch, Anita C.;  Schuetz, Martin;  Stevens, Carly J.;  Wedin, David A.;  Yang, Louie H.
收藏  |  浏览/下载:98/0  |  提交时间:2015/12/17
青藏高原高寒草甸碳循环主要过程对氮、磷添加的响应 学位论文
, 北京: 中国科学院研究生院, 2014
作者:  杨晓霞
Adobe PDF(8115Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:453/8  |  提交时间:2014/09/04
青藏高原高寒草甸  生产力  土壤呼吸  氮添加  磷添加  
放牧强度对环青海湖高寒草地生态系统碳固持的影响 学位论文
, 北京: 中国科学院研究生院, 2014
作者:  李冰
Adobe PDF(1093Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:354/8  |  提交时间:2014/09/03
高寒草地  青海湖  放牧  净生态系统交换量  生态系统呼吸  生态系统总初级生产力  土壤呼吸  
Effects of warming and grazing on soil N availability, species composition, and ANPP in an alpine meadow 期刊论文
ECOLOGY, 2012, 卷号: 93, 期号: 11, 页码: 2365-2376
作者:  Wang, Shiping;  Duan, Jichuang;  Xu, Guangping;  Wang, Yanfen;  Zhang, Zhenhua;  Rui, Yichao;  Luo, Caiyun;  Xu, Burenbayin;  Zhu, Xiaoxue;  Chang, Xiaofeng;  Cui, Xiaoyong;  Niu, Haishan;  Zhao, Xinquan;  Wang, Wenying
浏览  |  Adobe PDF(689Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1108/267  |  提交时间:2013/03/15
Alpine Meadow  Global Warming  Herbivore  n Addition  Plant Functional Group  Primary Production  Species Diversity  Tibetan Plateau  
Responses of Artemisia frigida Willd. (Compositae) and Leymus chinensis (Trin.) Tzvel. (Poaceae) to sheep saliva 期刊论文
JOURNAL OF ARID ENVIRONMENTS, 2007, 卷号: 70, 期号: 1, 页码: 111-119
作者:  Zhang, Z.;  Wang, S.-P.;  Jiang, G.-M.;  Patton, B.;  Nyren, P.
浏览  |  Adobe PDF(152Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:691/168  |  提交时间:2009/12/07
Clipping  Inner Mongolia Steppe  Net Primary Productivity  Relative Growth Rates